בית פוריכ, יום א' 7.12.08, אחה"צ

צופות: 
נעה פ., יהודית ב., טל ה. מדווחת
07/12/2008
|
אחה"צ

 

 

16:00

הולכי רגל נבדקים אבל לא כל הזמן. בודקים כלי רכב יוצאים ונכנסים. אבל לא כל הזמן.

עבודות שינוי: בטונאדות מוזזות מפה לשם, מסולקות, מובאות - ולסככה שעומדת לצאת מכלל שימוש,

כך נאמר לנו ממקורות שונים, הוסיפו קיר ודלת מרשת, שיהיה, נראה לעת מצוא.

בכל אופן היום עדיין צריכים הולכי רגל פתאום להמתין שתואיל הקרוסלה להיפתח,

וכשסוף סוף נפתחת, הם עוברים ללא בדיקה.  לפלסטינים - עיד אל אדחא. לצבא הישראלי - חג השרירותיות.

כך או כך עדיין רק לתושבי בית פוריכ מותר לעבור כאן.

אנו עדים להורדת הדגל ממרום נפנופו וקשירתו למוט נמוך יותר.

ביציאה מחניון המוניו אל הדרך לתוך בית פוריכ כבר מתנוסס שער הברזל הצהוב שייסגר ערב ערב ב-9
וייפתח שוב בבוקר שלמחרת.