א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 28.9.08, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רותי ז.ו, אלכס ו
28/09/2008
|
Afternoon

קלקיליה

13:18 - כשהגענו שני צידי המחסום היו ריקים ממכוניות. התנועה זרמה לאיטה עם מעט הפרעות.

ענבתא

14:40- לא היו מכוניות נכנסות לטול-כרם, אבל שיירה ארוכה מאוד של מכוניות חיכו לצאת מהעיר. המכוניות הפרטיות הורשו לעבור במהירות. המוניות עוכבו, פנים המכונית נבדק ולפעמים גם נבדקו תעודות הזהות של הנוסעים.

בעודנו עוזבות ניגש אלינו מפקד המחסום ומבקש מרותי לראות את התמונות שהיא צלמה מהמחסום. רותי אמרה לו שהיא לא צילמה שום תמונות. הוא ממשיך ומדגיש שמחסום הוא עמדה צבאית ושצילום אסור. אנחנו מסבירות שלא צלמנו את המחסום. הוא חוזר ואומר שאסור לצלם מחסומים ואנחנו עונות שמותר לצלם מחסומים אבל אנחנו לא צלמנו את המחסום בביקור הזה.

ג'וברה

15:10 - קבלת פנים נעימה מהחיילים ומיד פתיחת השער בשבילנו כדי שנכנס לא-ראס

א-ראס

15:15 - שורה ארוכה של ממתינים מטול-כרם. מפקד המחסום ניגש אלינו ואומר שכרגע היו חילופי משמרות וקצב המעבר מיד יגבר. החיילים בודקים בזריזות את המכוניות ונראים נחמדים ויעילים.