אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 22.9.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חיה א., עדה ג. (מדווחת)
22/09/2008
|
Morning

 

07.00 מחסום 300

רק 4 עמדות בידוק פתוחות. ליד כל עמדה 6-4 אנשים בלבד. לדברי הפלסטינים מחכים למעלה משעה עד שעוברים את המחסום. ומי שלחוץ בזמן וממהר לעבודה מנסה לעקוף את התור ועושה בלגן כמו שאמר לנו פלסטיני מכניסים רק בודדים. בעמדת בידוק אחת החייל יושב רובץ רגליו על מדף השולחן ובידו בקבוק משקה קל ממנו הוא לוגם, בקושי הוא מפנה את הפלסטינים בתנועת אצבע - מראה מביש. 07.45 אל-נשאש

שני אנשים פנו אלינו בבקשות משטרה רגילות.

 

08.00 מת"קinfo-icon עציון

מחכים כ-70 אנשים ועוד כ-30-20 נשים. הקצין יצא וחילק מספרים לנשים. אח"כ חילק לגברים שחיכו שם. הוא הודיע שמי שמספרו מעל מספר 300 יכול ללכת ולחזור בשעה 12.00. חלוקת המספרים התחילה במספר 200. הקצין הכניס לאולם ההמתנה עד מספר 240. החיילים התחילו לקבל רק בשעה 09.00. בשעה 11.00 כשחזרנו לשם התברר שנכנסו כבר 50 אנשים. זה הספק מכובד, אולי בזכות הנוכחות של חברותינו חנה ועידית עבדו היום ביתר יעילות אשר לנוהלי העבודה במת"ק, אי הוודאות והעמימות שולטים בכל נותנים כרטיס מגנטיinfo-icon גם למנועים - אבל לא לכולם. לאנשים המנועים שקבלו כרטיס מגנטי לא נאמרה עובדת המניעה. חזרנו ודרשנו שיאמרו לאנשים את מצבם. היום זה אכן קרה - נאמר לאנשים שקבלו מגנטי מה מצבם לאשורו - מנועים - משטרה, או שב"כ 08.40-09.30 בית-אומר

התחנה הרגילה, יש המבקשים את עזרתנו.

 

09.45 נבי-יונס

פניות אלינו בבעיות שונות ומוכרות.

 

10.30 חזרה למת"ק עציון כנכתב לעיל.

 11.15 מחסום ביתר

בשעה זו היה שקט לגמרי.