א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 16.10.08, בוקר

צופות: 
נורה ר', חנה א', חנה פ'(מדווחת)
16/10/2008
|
בוקר

ג'בארה

7:45  - שער הילדים, 3 פועלים מגיעים ועוברים.

אראס

מפקד המחסום שאל אותנו בפליאה, מה יש לנשות מחסום ווטש לבקר כל יום באראס כשהתנועה כ"כ מעטה? אנחנו שאלנו אותו אם היו פה אירועים כלשהם; הוא סיפר כי לפני 4 שבועות תפשו במחסום בחור שבתיקו היו בקבוקי מולוטוב.

התנועה מעטה, מפעם לפעם לוקחים ת.ז. לבדיקה בקשר.

ענבתא

8:30 - התנועה מעטה, בכניסה וביציאה לא בודקים. לא ברור לשם מה מחזיקים את המחסום. החייל רק מזיז את היד, מסמן למכונית לעבור.