א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 14.9.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רחל ה', לאה ש' (מדווחת)
14/09/2008
|
Morning

6:50 אירתח  - 
. לדברי מנהל המעבר, כל העמדות פעלו במלוא היכולת, אך לאחר מספר שעות, חלק מהבודקים יצאו להפסקת אוכל, בנוסף,  יש לחץ יוצא דופן המאפיין את  יום ראשון. חלק מהיוצאים  מתגודדים באזור החניה, וטוענים כי פספסו את המעסיקים כי המחסום נפתח מאוחר . מסתבר שבצד הפלשתינאי השעה מוקדמת יותר (לפי שעון ירדן), והדבר גורם לבלבול. לבקשת אחד הפועלים, דברנו עם אחד המעסיקים בת"א וביקשנו שלא ידחה את הפועל כי יש הפרש שעות בין הצד הפלשתיני וזה הישראלי.לא היה   תור של פועלים בצד טול כארם, התנועה זורמת.

7:15 - מחסום ג'בארה - המחסום הולך ומשתדרג. במחסום מספר חיילים ותנועת מכוניות דלילה ביותר. מעבר חופשי. החיילים פותחים את השער ללא עיכוב. לדברי החיילים בעתיד הקרוב ייסגר שער הילדים  וא-ראס וכל התנועה תעבור דרך המעבר בג'בארה

7:25 - מחסום א-ראס - תנועה דלילה. אין מעוכביםinfo-icon, אבל לא נותנים לשתי  נשים מבוגרות לעבור לג'בארה למכור זעתר כי התסריך  שלהן תקף למחסום פלמה. לדברי הנשים, המחסום רחוק ואין להן כוח ללכת  או כסף לקחת מונית. המצב דומה לגבי בעלים של  שטחים חקלאיים. המחסום בפרעון סגור ועליהם להגיע דרך שער הילדים וללכת מרחקים גדולים.  האוטובוסים של הילדים, עדיין לא הגיעו, כי כאמור, השעה מוקדמת יותר בצד זה של הגבול.

8:00 - ענבתא-  במחסום ענבתא. מספר מועט של מוניות. אין מעוכבים.  הולכי רגל מעטים ובעיקר אין סטודנטים  מכיוון  טול כארם בגלל השעה המוקדמת.