קלנדיה, יום ב' 20.10.08, אחה"צ

מקום: 
צופות: 
סולי (מדווחת) צוות של הטלויזיה הספרדית ומתנדבת ספרדיה- ורגיניה
20/10/2008
|
אחה"צ

באותו יום לא היתה משמרת, אך צוות מהטלויזיה הספרדית רצה לצלם פעילות של מחסום-ווטש.  הגענו בשעה 16:00 והמחסום  היה שומם בשל החג.  משום כך דחינו  הצילומים ליום רביעי הקרוב.

שעה שעמדנו להתפנות, הבחננו  באמבולנס פלשתינאי שהסיע ילד עם בעיות לב והוכב על ידי החיילים, בעוד האמובלנס הישראלי, שאמור היה לאסוף את החולה, התעכב בדרך.   ניסיתי לדבר על ליבם של החיילים לאפשר לאמבולנס לעבור בעוד הצוות הספרדי החל לצלם.  בינתיים, הילד החולה הועבר לאמובלנס הישראלי.  עוד אני מדברת עם החיילים והצלם הספרדי נעצר וצעקות רמות עלו ממקום הצילום.   רצתי למקום, הזדהתי כמשקיפה של מחסום ווטש, אמרתי להם שהצוות פועל כחוק, ואינו מצלם שום מתקן צבאי סודי.   החיילים המשיכו לצרוח והתפתח עימות ביני לבינם שהוקלט אך לא צולם.  אחרי זמן מה  החיילים התעייפו, פקדו אלינו ללכת ולא להפריע ושחררו את הצלם.

הצוות מעוניין לחזור לקלנדיה ביום רביעי ובעיקר מעוניין לראיין עוברים ושבים...הם מאוד התרשמו מרמת התוקפנות של  החיילים כלפיהם בעוד שכלפי היחס היה של זלזול מופגן.