א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.9.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אסנת ר' ופרנסס ט' (מדווחת)
08/09/2008
|
Morning

06.40 מעבר אליהו. אין הרבה תנועה. נראה כי יש רק אדם אחד המבצע בדיקה, אולם התור מתקדם במהירות.

06.45 קלקיליה. ארבעה חיילים מאיישים את המחסום הראשון- השני ריק. לדברי החיילים, זהו סידור חדש. הם מבקשים שלא נדווח על כך היות שמדובר ב-"מידע עבור הפלסטינים". אני מפנה את תשומת לבם לכך שכל מי שעובר במחסום יכול לראות זאת בעצמו.

אין הרבה תנועה. מספר מכוניות מקלקיליה מגיעות ונהגיהן אינם מבינים את הסידור החדש. החיילים מדברים ביניהם ובקושי מבחינים במכוניות המגיעות, עד שאני מפנה את תשומת לבם אליהן. לא מתבצעות כל בדיקות.

07.10 ג'ית: הוסרו הבלוקים מבטון שהונחו במרכז הכביש.

9.15 ענאבתא

החיילים אפאתיים. לא מתבצעות בדיקות. אנו עוזבות לאחר 10 דקות.

9.35 א-ראס

המחסום שקט מאוד. שוב אני מזכירה את הבור בכביש ונאמר לי על ידי הקצין הממונה כי העניין נמצא באחריות הרשות הפלסטינית.

החיילים בודקים את המכוניות מטולכרם

אנו חוזרות דרך עזון ומעבר אליהו, שם אנו עומדות בתור במשך כ-10 דקות בזמן שהמכוניות שלפנינו נבדקות.