בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 10.8.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חנה א., עופרה ב., רננה ס. (מדווחת)
10/08/2008
|
Morning

 

 07:00 מחסום בית לחם הצד הישראלי כמעט וריק מאדם אם כי קשה לדעת לפי המדיניות החדשה האם אכן רוב האנשים עברו כבר או שרובם עדין מוחזקים בצד הפלסטיני ומשוחררים טיפין טיפין לצד השני.

מכיוון שהאיקומנים בחופשה אין לנו נתונים מדויקים על המתחולל בצד השני.

אנשים שעברו אמרו שהיום טוב אבל יום שלישי ורביעי היו גהנום. חמש עמדות היו פתוחות בצד הישראלי כשהגענו ואחרי רבע שעה נסגרה אחת. עזבנו את המחסום לקראת שמונה. 

מת"קinfo-icon עציון 08:00נראה שהאנשים התרגלו מהר מאד לשיטה החדשה במת"ק לפיה קבלת קהל היא לפי כפרים כאשר לכל יום הכפרים שלו. המת"ק נפתח בשמונה, ולפחות ממה שאנחנו ראינו (והגענו מוקדם הפעם) לא הגיעו אנשים מכפרים שיום ראשון אינו יום הקבלה שלהם. אולם הקבלה היה די מלא אבל תור האנשים דוקא זרם יפה. יום אופטימי.