בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.7.08, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מקי ש., נור ב., נעה פ. – מדווחת
21/07/2008
|
אחה"צ
Seriously? Does this make us safer?

בחדשות הבוקר דיווחו כי הלילה נעצרו בשכם 18 פעילי חמאס. 

12:45:
מול אריאל – נמשכת תנופת הפיתוח.

מרדה
-  שער מערבי וכן שער ראשי פתוחים.
ליד השער הראשי עומדים איש ואישה, ממתינים כנראה למונית, בחום הלוהט.

זיתא
ג'מעין- סגור. עדיין סגור.

 
 12:55: זעתרה:   ממערב ממתינות 11 מכוניות. הבדיקה שטוחה.במרכז הכיכר, ניצב חייל השומר על המנורה.  ביציאה לכיוון שכם, ניצב חייל בטרמפיאדה. אוטובוס מעוכב – יוצא בהגיענו.מצפון: 19 מכוניות ממתינות, שתי עמדות בדיקה.

 
13:15: בית פוריקבמגרש החניה העליון אין מכוניות כלל. בכביש הגישה למחסום נראית מכונית אחת.מוכר הקפה עונה לשאלתנו: מה נשמע? ב"היום טוב".

לחיילים יש תלונות על נוכחותנו במקום: "איך באו אלו שוב"  ו"קודם היה פורים ועכשיו תשעה באב" – ואנו למדות כי קודמותינו היו נשות כחול לבן, שהביאו להם שתייה וממתקים..
מפקד המחסום ניגש ומבקש כי ניסוג לאחור למקומנו מאחורי הקו הלבןinfo-icon. דין ודברים, ואנו מתעקשות על זכותנו האזרחית להימצא במקום.  הדבר אינו מוצא חן בעיני החיילים, אבל המחסום ממשיך להתנהל כסדרו למרותנו.
מכונית יוצאת משכם אינה נבדקת כלל. אנשים בודדים במעבר הולכי הרגל.  חייל בודק שקית לפלשתיני – מחטט בה עם קנה הרובה. משאית היוצאת משכם, עוברת בדיקת תעודות בלבד, אך הנהג נדרש לצאת ממקומו ולהגיש את רשיונו לחייל, ורק אז מורשה לעלות בחזרה למשאית ולנסוע משם.
מצ' יוצא מאזור הבדיקה, מתבונן בנו- ויורק הצידה.

 
13:40: עודאללה:במגרש החניה מספרים לנו פלשתינים כי רבע שעה קודם לכן נורו שני טילים, לטענתם ע"י מתנחלים מברכה או מיצהר, אל עבר הכפר עודאללה (בין חווארה לעוורתא) והשני אל עבר בורין.
נור ואני לוקחות מונית פלשתינית ונוסעות למקום, על מנת לצלם.בהגיענו, הטיל שלא התפוצץ, בוער עדיין. גודלו כארבעים ס"מ, ואין עליו כל כתובת צבאית שהיא. במקום נמצא שוטר של המשטרה הפלשתינית, וצלם מטעמם.  דברנו עם האני, ראש הכפר עודאללה, שסיפר כי זהו המקרה השלישי בזמן האחרון. 
דיווחנו למוקד, לנמרוד.

 
14:05: חווארה:
במחסום: ללא נוכחות מת"קinfo-icon, נשלחו כל הנשים, ללא הבדל גיל, או משאות שהן סוחבות עליהן – סטודנטיות על ספריהן, נשים עם ילדים ותינוקות על כל מטלטוליהן - אל רכב השיקוף. הדבר מקשה במיוחד על נשים המטופלות בילדים קטנים.
משהגיע ע(אסם) המת"ק, התור קצת משתחרר.לשאלתנו, מדוע מתנהל התור כך, עונה ע' – פקודה של מפקד המחסום.התור המהיר ממודר ע"י מחסומי פלסטיק – לעיתים ממתינות הנשים שבו דקות אחדות עד שתשוב האישה הקודמת להן ממכונית השיקוף, לאסוף את תעודותיה.
ע' המת"ק שוב ניגש לע(רן) מפקד המחסום, ומצליח לשחרר את הפקק במעט. בתור הרגיל: בחור יוצא, אומר כי המתין שעתיים.
בחור אחר מעיד על המתנה של עשר דקות במחסום. צעיר עם שקית פלסטיק כתומה עומד כמו העונש מתחת למגדל השמירה, ליד רכב השיקוף. 
לאחר דקות אחדות קוראים לו שני חיילים ומשוחחים איתו.  הוא שוחרר לדרכו, ולא הצלחנו להבין את פשר העניין.
 מכוניות הנכנסות לכם עוברות במהירות.
מגיעה מונית עם אישה מבוגרת צועקת ובוכה, ע' המת"ק מורה להעבירה מייד. כנראה נפטר מישהו והיא מקוננת עליו, ולכן לא ראה צורך לעכבה.
 

עזבנו את המחסום בשעה שלוש, על מנת לשוב לכפר עודאללה, לבקשת כתבים.
צילמנו שוב, גם בוידאו, ואף ראיינו את אחד העדים במקום, שראה את הטיל נוחת, ממקום עבודתו, בבית אריזה סמוך.הטיל עדיין בער בהגיענו (15:20). 
קצת אחרינו הגיע צוות טלוויזיה פלשתיני, וכן משטרה פלשתינית, שהפעם סימנה את המקום בסרטים, על מנת למנוע התקרבות של אזרחים לטיל.
מצה"ל לא הגיע איש, ואף לא מהמשטרה הכחולה.לבקשת הכתב, יצאנו מיד לכיוון תל אביב, על מנת להעביר את החומר מהר ככל האפשר, שיגיע למהדורת החדשות המרכזית של השעה שמונה.

 
15:40: זעתרה: נ
קלענו לפקק אימתני, שלא יכולנו לעקוף אפילו.  דיווחנו למודק, ואחרי דקות אחדות הצלחנו לעבור את התור, עקפנו מעל לשישים (שם הפסקנו את הספירה) מכוניות פלשתיניות הממתינות לבדיקה, למרות שני מסלולי בדיקה.
ממערב, המתינו באותה העת 19 מכוניות.דיווחנו למוקד.