בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.7.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אורית ד., עפרה ט., נילי פ., מיכל ו. (מדווחת)
11/07/2008
|
Morning


 

08:45 צומת זעתרה/תפוח 
שתי עמדות. 15 מכוניות עברו ללא עיכוב. 

09:00 בית פוריכ

כאשר הגענו  חסם המר את המחסום. שתי מכוניות חיכו משני צדי המחסום.
מפקד המחסום ביקש "שנכבד את ההסכמים" ושלא ניכנס לתחומי המחסום. אמרנו שלא ידוע לנו על הסכמים כאלה.
בתשובה לשאלתנו הוא אמר כי לא ידוע לו על הגבלות מיוחדות.

09:15 מחסום עווארטא

האזור היה ריק.

09:20 מחסום חווארה

התנועה הייתה דלילה מאוד, אפילו יחסית לימי שישי. לא היו בעיות מיוחדות.