א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 21.7.08, אחה"צ

צופות: 
יונה א', ציונה ש' (רשמו)
21/07/2008
|
אחה"צ

ג'בארה

לבקשתנו לפתוח את השער עונה החייל במעבר התאנים, כי אהכניסה לג'בארה אסורה, אולם מיד לאחר ההסבר שלי, פותח לנו אחד החיילים את השער בברכה.

 

א-ראס 

13:35  שתי העמדות מאויישות. חייל אחד במחסום המזרחי, חייל אחד במחסום הצפוני, חייל אחד במגדל השמירה וחייל אחד בסככה, אוכל. החייל בהפסקת אוכל מקדם את פנינו בקריאת התג של מ"ו ושואל "למה אין נשים לזכויות החיילים", "למה אין נשים למען שדרות?" שואל אבל גם מקשיב. מעט המכוניות שמגיעות מכוון קלקיליה נוסעות בדרך משובשת, בזהירות, עוברות מהמורות בכביש הרוס שהעמדה והמפריד תופסים חלק נכבד מהכביש, כך שהרכבים הנעצרים לבדקה נאלצים לרדת  חלקית אל השוליים, שאף הם משובשים.  בדיקת הרכבים המגיעים ממזרח ונוסעים לכוון טול כרם קפדנית. החייל בודק תעודות, פותח דלתות ומסתכל בכל פינה. החייל מהעמדה הצפונית חובר לחברו בהפסקת אוכל והחייל בעמדה שעל מגדל השמירה מורה  בתנועת יד למכוניות  שבאות מכוון טול כרם לעבור ללא בדיקה.

ענבתא

14:20 חייל אחד בעמדה הדרומית ושלושה בעמדה הצפונית. המכוניות הנכנסות לכוון טול כרם עוברות ללא בדיקה. ביציאה מטול כרם טור מכוניות ארוך. אנחנו סופרות עשרים מכוניות עד למשאית ומסמנות אותה, ייקח לה עשר דקות להגיע למחסום. מונית מלאה נוסעים מתבקשת לעמוד בצד בזמן שבודקים תעודות של הנוסעים. בינתיים מעבירים מכוניות. 5 דקות לאחר שחרור המונית עוצרים אוטובוס מלא נוסעים ומעמידים אותו בצד . תעודות של שני נוסעים נלקחות לבדיקה. חלונות האוטובוס פתוחים, מה שמעיד כנראה על כך שלא היה מזגן באוטובוס, ואנשים ישבו בחם הצוהריים וחיכו לבדיקת התעודות. כעבור כ-כרבע שעה מוחזרות התעודות והאוטובוס ממשיך בדרכו.

-סוף-