א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 15.7.08, אחה"צ

צופות: 
: עמית י., זהבה ג.,יעל ס.(מדווחת)
15/07/2008
|
אחה"צ

 14:30 שער תאנים

מכוניות ספורות בכניסה לישראל.

ג'וברה -שער הילדים

לפנינו צועד פלסטיני עם חבילות רבות. מעכבים אותו כי אין לו תסריך.

14:40 אראס

עם עצירתנו אנו שומעים את החייל במחסום צועק לחייל במגדל תצפית,"תודיע לחמ"ל שווטש הגיעו"

המחסום  הצפוני

כ-10 כלי רכב ממתינים.

מחסום דרומי

יש בדיקה ואין תור

התשאול הוא לגבי יעד הנסיעה. ליעדים מסוימים נבדקות התעודות.

נהג מכונית מעזון ניגש אלינו להתלונן. לדבריו כל בוקר הם מגיעים מאד מוקדם בערך ב-3 וחצי כדי לעבור ראשונים במחסום 109 לאלפי מנשה. ב-5 שזו השעה שאמורים להתחיל להעביר אותם, המשמרת מתחלפת וזה לוקח בן חצי שעה לשעה עד אשר הם מתחילים לעבוד ולהעביר אנשים. יוצא מזה שהם מגיעים מאוחר מידי לעבודה.

העברתי את התלונה לטיפולה המסור של אלישבע

15:15 הפלסטיני עם החבילות מקודם כבר שוחרר.

מגיעים שב"חיםinfo-icon חדשים בודקים אותם גופנית במחסה הקטן שהוקם ממול עמדת החיילים. בתום הבדיקה הם משוחררים.

15:30ממתינים בשער לכפר שיבואו מכיוון שער תאנים לפתוח לנו .

15:40ענבתא

4 כלי רכב עומדים בכיוון טול כרם.

8 כלי רכב ממתינים מכיוון טול כרם דרומה.

אין בדיקות. תשאול קצר.