בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 28.5.08, בוקר

צופות: 
אורה א. דרורה פ. (מדווחת) אביטל פ. (מסיע)
28/05/2008
|
בוקר

מעבר רחל: יום פעילות רגיל. מאות עוברים במחסום ורק 5 עמדות פועלות כששתיים מהן בודקות גם את כף היד והקצב שם איטי יותר. התורים ארוכים ובכל הלחץ הזה קם אחד ממפעילי האשנבים והולך לאן שהולך מבלי שיש לו מחליף ומבלי שהוא מודיע על משך זמן היעדרות או החלפה. באותו רגע שבו התור נשאר "יתום" מתחילה אנדרלמוסיה והאנשים מנסים להשתלב בתורים אחרים אך אף אחד לא מגלה רוחב לב ונדיבות. 

נפגשנו עם אקומן אחד שדווח על תור גדול מאד בכניסה לחומה.

נבי יונס: שני אנשים פונים אלינו בענייני כרטיס מגנטיinfo-icon.  

מת"קinfo-icon עציון: המתנות רבות לקבלת כרטיס מגנטי. מישהו בא לבקש מעבר כמלווה חולה לבית-חולים, מוקד הבריאות בראשותה של דליה נמצא יעיל ביותר והאישור ניתן. אדם אחר היה לו זימון לקונסוליה האמריקאית והוא נדחה ב"לך ותחזור מחר" האחראי על המקום טפל בעניין לבקשתנו ואכן האישור למעבר ניתן לאלתר. אחד האנשים שטופל ע"י סילביה לקבלת כרטיס מגנטי אכן קבל הכרטיס ויצא מהבנה והוא מאושר.

למדנו היום שאם אין בידי מבקש הכרטיס המגנטי זימון למקום עבודה, בארץ או בשטחים, לא ניתן לעשות כלום בעניינו. קבלת האישורים לעתים מזומנות נעשות ע"י מאכערים שמשלשלים לעצמם תמורה כספית נאה ולא פעם גם אין כיסוי למקום עבודה מובטח.