בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 12.6.08, אחה"צ

צופות: 
דפנה ש., דבורה ג. (מדווחת)
12/06/2008
|
אחה"צ

 15:45 – מת"קinfo-icon עציון:   כעשרים איש יושבים ומחכים. חלקם מצטופפים ליד הדלת המסתובבת.הם טוענים כי מ-15:00 לא נכנס איש. בדקנו את לוחות המודעות. כתוב בו ששעות הקבלה מסתיימות ב- 17:00.התקרבנו וצעקנו לחיילים היושבים בעמדה בחלונות מוגפים כך שהם אינם שומעים אם פונים אליהם. לבסוף ענו לנו כי שעות הקבלה מסתיימות ב- 16:00 ויותר אינם רואים אנשים. אמרנו זאת לאנשים. הם נשארו לשבת עוד זמן מה, אך לבסוף השתכנעו שאין להם מה לחכות.

משיצאו החיילים שאלנו אותם מדוע לא כתוב ששעות הקבלה הינן עד 16:00, והם הבטיחו לתקן זאת.


 

המפקד טען כי יש לו רק שתי עמדות קבלה (האם אי אפשר לשנות את זה?) וכי כבר הכינו 130 כרטיסים מגנטיים ואפילו לא עשו הפסקה כדי לאכול. הם טענו כי הסבירו לאנשים את המצב, אבל הם המשיכו לשבת.

16:30 – מחסום בית לחם

מעבר מהיר של  הפועלים החוזרים. לא היה כל תור.