בית לחם, יום ה' 5.6.08, אחה"צ

צופות: 
דבורה ג., דפנה ש. (מדווחת)
05/06/2008
|
אחה"צ

 בית לחם . 16.30מסיבות טכניות החלטנו להגיע רק ל מחסום בית לחם גם לאור המצב הלא נעים השורר שם כל יום עם בואם של הפועלים. הפועלים מגיעים  ומיד ללא סיבה יש כבר תור.... חם מאד. שאלנו את המאבטח מדוע רק 3 עמדות פועלות ולמה הוא לא מכניס את האנשים. עונה שזה עניינו לשלוט במצב  ובביטחון המקום.בכל זאת פתאום מעביר כל פעם קבוצה של 30-20 איש.כל פעם עוצרinfo-icon את שטף האנשים ושוב אנחנו פונות אליו. האיש מדווח בקשר ושמענו שעונים אל תענה להן.....קבוצה של אנשים שעברו במעבר נעמדים בצד נלקחו מהם התעודות אחר כמה דקות מוחזרות התעודות.שוב נסגרת עמדה... שוב פקק... בתור... שוב אנו פונות בבקשה שקצת ירחם על האנשים העובדים העומדים בחום הכבד.  מתחלפים המאבטחים ואותו סיפור – מכניס את הפועלים, 5  או 6 ... והסיגריה בפה...יצאנו אחרי 18:00. כבר לא היו  פועלים...