בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 13.5.08, בוקר

צופות: 
אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
13/05/2008
|
בוקר

   07:15, מחסום בית לחם. סגרinfo-icon בגלל ועידת הנשיאים וביקור הנשיא בוש. אבל הסגר לא מוחלט, והתורים לפני שני האשנבים שנפתחו הבוקר ארוכים מאוד, ואנשים מתלוננים על המתנה של שעתיים ויותר. ב-07:45 מישהו שם בפנים הבין סוף סוף שצריך לפתוח אשנב נוסף. התורים נעלמו בתוך 15 דקות. חידוש: בכל אשנב תלויה מודעה גדולה, וזו לשונה (הצבאית הקלוקלת): "אין לדבר בטלפון לשימוש לא מבצעי. בפקודה!". 


08:25, מת"קinfo-icon עציון. כארבעים אנשים המתינו באולם הקבלה. מישהו מהם אמר לנו שהודיעו להם שהמחשבים (כמה נדיר) נפלו, ותידרש שעה (אי"ה) לתקן אותם.