בית לחם, יום ג' 6.5.08, בוקר

צופות: 
אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
06/05/2008
|
בוקר

   

  06:20, מחסום בית לחם. סגרinfo-icon מוחלט על השטחים הכבושים עד יום חמישי בלילה. הרבה צליינים עברו במחסום וקומץ פלסטינים מאושרים, עובדי כנסייה.