עטרה, יום ב' 26.5.08, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Place: 
Observers: 
אורית י. אילנה ד. (מדווחת)
26/05/2008
|
Afternoon


15.00 – 17.30

מחסום כביש רמות, גבעון מזרח, גבעון החדשה,
מחסום נבי סמואל (הר שמואל) מחסום א-ג'יב

 

בדרכנו לעטרה, אליה לא הגענו, עצרנו ליד מחסום כביש רמות בכדי להיווכח שהשביל לבית חנינא החדשה היה חסום בגדר תיל. המפקד במקום אמר לנו שהמחסום סגור מזה כמה חודשים וכי הפלסטינים עוברים עכשיו במעבר תחתי ("שאי אפשר לראותו ושעלה למדינה מיליונים") ועכשיו כבר אין צורך לעבור מחסומים בכדי להגיע לרמאללה. רק בדווי שיש לו רישיון יכול לעבור פה עם עדר כבשיו.
על אף העובדה שאין שלט אדום האוסר כניסתם של ישראלים, אנחנו לא מורשים לעבור, אפילו ברגל, בכדי לראות מלמעלה את דרך החתחתים המיועדת לפלסטינים. הוא אמר לנו שבעלי תעודה כחולה יכולים להמשיך לבית אכסא אך הוא אינו ממליץ על כך. אולי ננסה בפעם אחרת.

בדרכנו לחפש את הדרך התחתית נכנסנו לגבעון המזרחית, עברנו שלטי דרך מוזרים החסומים על ידי גדרות גבוהים. הצטערנו שלא הייתה לנו מצלמהinfo-icon בכדי לתעד את שראינו. אנשים הסבירו לנו שזה ישוב הקיים מזה זמן רב ועכשיו הוא מופרד מגבעון החדשה בגלל הכביש הראשי. מרבית הבתים במקום נראים כמבנים זמניים שנבנו ללא רישיון. א. רצתה לבקר בגבעון החדשה בשל תכנית בטלוויזיה בה נראה בית פלסטיני מגודר הנמצא בישוב. עברנו את הכביש הראשי וגילינו דרך שנראתה כמעבר תחתי. לפני שבדקנו אותה נסענו ליישוב והאנשים במקום הדריכו אותנו בשמחה אל האזור שמעל ל'חומה'. אכן גילינו את הבית הערבי הנמצא במרכזה של שכונת וילות חדשה והוא מופרד ממנה בגדר תיל גבוהה ותלתליות בראשה. הבית מחובר בשביל צר, גדרות תיל משני צדדיו לכפר הפלשתיני המקורי שמרחקו "מרחק יריקה" מהשכונה החדשה. יש לראות בכדי להאמין.

בדרכנו החוצה עברנו במטע זיתים נטוש ובחלקת אדמה ערומה, בה היה כנראה נטוע כרם בעבר. השלט המורה לכיוון בידו הוביל אותנו מעל לכביש החדש, שכמעט אין לראותו בהיותו חבוי בין שתי חומות אבן. תחבורה כבדה זרמה עליו בשני הכיוונים.

המשכנו מעבר לגשר והגענו למטע דובדבנים לרגלי שכונת הווילות החדשה בהתנחלות הר שמואל (נבי סמואל). בעל המטע היהודי, בסיועה של קבוצה גדולה של עובדים תאילנדים עסקו באריזת דובדבנים. לדבריו עלינו לנסוע מסביב על הכביש הראשי בכדי להיכנס להתנחלות שעל פי השלט (המחוק למחצה) הוא התרחבות של גבעת זאב, הנמצאת מעברו השני של הכביש. בנייה של וילות גדולות נוספות מתרחשת בהר שמואל.

כמה מכוניות עמדו ליד הדרך החסומה בכיוון לבידו והורידו פועלים שצעדו בכיוון למכוניות שחיכו להם מעברה השני של החסימה. נאמר לנו שמשמר הגבול עוצרinfo-icon מדי פעם פועלים בנקודה זו כי עליהם לעשות עיקוף ולעבור דרך מחסום א-ג'יב המרוחק.

פנינו ימינה מעבר לתחנת הדלק שמשמאל לכניסה לגבעת זאב והגענו למחסום א-ג'יב. שני מאבטחים אזרחיים הסבירו לנו שבמחסום זה מותר המעבר רק לפלסטינים שיש להם אישור לעבוד בגבעת זאב. חייל של משמר הגבול הניצב בעמדת בטון ליד המחסום, יכול לבדוק אותם בעזרת המחשב שברשותו.
נתבקשנו לעזוב כי במקום זה יש לשאת מגן קרמי.
כמה פועלים חזרו מיום עבודה ועברו ללא הפרעה לכיוון האוטובוסים שחיכו להם.
עבודת בנייה גדולה נעשית במקום לסגירת החומה.
המחסום הזה יהפוך למעבר קבוע להולכי רגל בלבד.