א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 9.6.08, אחה"צ

צופות: 
: יונה א. אלישבע (מדווחת)
09/06/2008
|
אחה"צ

13.45 ג'בארה

פותחים את השער בדרכנו הלוך וגם חזור בלי שום עיכוב.

בשער 753 החיילים מסתתרים באהל.חם

באראס  בזמן שהותנו עברו שתי מוניות מטול כארם ושתי משאיות לטול כארם. לא נבדקו.

גם הסגר  משפיע על מיעוט התנועה   

תלוליות האבנים שהחליפו  את קו העצירה ממלאות את יעודן

14.10 ענבתא

ליד העמדה המזרחית שלט בעברית בלבד המתריע על איסור כניסה לשטח הנמצא

באחראיות המשטרה הפלסטינאית. לא נראה שמספר הישראלים הנכנסים פחת.

תנועה זורמת של יוצאים, בעיקר בעלי לוחיות זיהוי צהובות

בכניס ה- מדי פעם עומדות מספר קטן של מכוניות שמועברות אחר כך בבת-אחת