א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ג' 10.6.08, אחה"צ

צופות: 
דבורקה אורג, דליה פורמן, ברוריה רוזנוקס: מדווחת.
10/06/2008
|
אחה"צ

 

בעזון ובג'ת אין מחסומים.


ענבתא תנועה דלילה.

גם בא-ראס מעט מכוניות, בא-ראס פגשנו חיילים אשר קבלו אותנו בסבר פנים יפות, במיוחד יוני.