אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 30.4.08, בוקר

צופות: 
רחל מ., אורה א. (מדווחת) מסיע ומסייע: יוסף מ.
30/04/2008
|
בוקר

בית לחם 06.40

סגרinfo-icon. רק אנשי כנסיות ובעלי רשיונות מיוחדים מורשים לעבור. התורים קצרים ואנשי דת אחדים שהגיעו מבית לחם, עוברים ונכנסים לישראל. לעומת זאת, מעכבים קבוצה גדולה של פועלים פלסטינים, שעבדו כל הלילה בירושלים ורוצים לחזור לבית לחם. אנחנו משתדלות לברר למה אין נותנים להם לעבור. החיילת בעמדה אומרת שהיא קראה לקצין והוא יחליט. הקצין לא ממהר לבוא. לבסוף מגיעה קצינה ומרשה להם לחזור הביתה.

אל נשאש  07.40

תנועה מעטה. איש אינו פונה אלינו.

נבי יונס 08.00

גם כאן לא פנו אלינו.

 

מת"קinfo-icon עציון 08.30

 האולם מלא עד אפס מקום. כ-80 איש ממתינים בתור לחידוש הכרטיסים המגנטיים. אנשים מתלוננים שהם מחכים שעות רבות. אחד מהם מספר שכבר שלושה ימים הוא בא למקום ועדיין לא הצליח להיכנס. אנחנו מטלפנות ומדברות עם הקצין נבואני, ומבקשות שיאיץ את התהליך. הוא יוצא אלינו, משוחח בצורה נעימה ומסביר שהדוחק רב מפני שפג תוקפם של אלף כרטיסים. לרשותו רק שני מחשבים ולכן התהליך איטי. לדבריו, הוא הודיע לפלסטינים כבר בינואר על הצורך בחידוש, כדי למנוע דוחק "אך הם דחו עד הרגע האחרון". הצענו כמה הצעות להקלת הלחץ שלא התקבלו.