בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.5.08, אחה"צ

צופות: 
קרין ל., שרון ל. (רשמה)
28/05/2008
|
אחה"צ

 14:36- מרדה וג'מאעין-זיתא:במרדה פתוח. בג'מאעין-זיתא כלום לא השתנה, הכניסה סגורה עם קוביות הבטון ושער הברזל.
 14:40- צומת זעתרה רכב אחד מכיוון כביש 5 ו- 9 רכבים מכיוון שכם.

 
14:55 - מחסום חווארה: יש מעט אנשים. רק עמדה אחת פעילה. כרגע יש 10 אנשים בתור. אדם בשם סמיר איבד את תעודת הזהות שלו בצומת זעתרה ואמרו לו ששלחו אותה לחווארה. ת. מהמת"ק אמר שחיפש אותה אבל לא מצא.
ב- 15:10 נפתחה עוד עמדה. מוניות בודדות מחכות מכיוון שכם. אחד החיילים ניגש לקרין ושאל אותה אם היא כותבת את הדוחות. ואז הוא שאל למה בדו"ח של שבוע שעבר כתבנו שהרגו נער, והסביר לה שהיה מדובר במחבל שנשא על גופו 5 מטענים והוריד את ידיו לפני שהורו לו. אז קרין שאלה איך יתכן שהמטענים לא התפוצצו כשירו בו, והוא הסביר לה שירו בו בראש ואח"כ פוצצו את המטענים בצד, לדבריו האדמה רעדה. מפקד המחסום, ע., ניגש אלינו ושאל לשלומינו. לדבריו אין הרבה אנשים כי יש חופשת סמסטר. הוא שאל אותי מה אני רושמת בדו"ח, עניתי לא שאני מאמינה שהוא יקרא, והוא אמר שלפעמים הוא קורא ויש שם דברים מעניינים. כששאלתי אותו מה עניין אותו, הוא חזר למקרה הנער, שכתבנו שהרגו אותו והיו עליו פלאפונים. הוא גם אמר שירו לו בראש ואח"כ ביצעו פיצוץ מבוקר למטענים בבטונדה ושאני מוזמנת לראות את הסדקים. הכעיס אותו שאנחנו מאמינות לפלסטינים ולא לצבא. כמו כן, היה לנו דיון נוסף על פרשנות המציאות. הוא טען שאנו מכנות את תא הבטון שאליו מכניסים אנשים לעונש, כ"צינוק", ושאל אותנו אם ראינו פעם צינוק. אז שאלנו אותו איך הוא קורא לזה, אז הוא אמר "חדר המתנה"... קרין שאלה אותו בתמורה, אם הוא היה פעם בחדר המתנה. ועוד הוא אמר שהוא מפעיל שיקול דעת לגבי הסתובבותם החופשית של המתחלים שמביאים אוכל לחיילים ובכך עולה המורל שלהם, לעומת ניידות חופשית של נשות מחסום ווטש שמעצבנת את החיילים ומונעת מהם לעשות את עבודתם. בכל מקרה, הוא אמר שיש לו תמונות ממקרה הנער. נתתי לו את האי מייל שלי כדי שישלח את התמונות. אז ע. אני מחכה לתמונות שלך, ולזכותך יאמר שביחס למקום ולחיילים אחרים אתה מתייחס לאנשים בצורה נעימה ואדיבה.התוודענו לקו החדש: הקו הכחול שהוא קרוב יותר לעמדות הבידוק.
ב-15:35 שישה רכבים מכיוון שכם.

 
16:05- מחסום בית-פוריק: מעט אנשים ו- 3 רכבים מכיוון שכם. ישנם שני שלטים חדשים במעבר הולכי הרגל שנכנסים לשכם, הכתובים בכתב יד בערבית. נאדים תרגם עבורנו את השלטים שאומרים שיש להמתין בתור ולעבור אחד אחד.