א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 22.4.08, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
עמית י. ויעל ס.(מדווחת)
22/04/2008
|
Afternoon

 14:00

מגיעות למעבר תאנים. המחסום ריק ממכוניות, כמובן מיד נזכרנו שיש סגרinfo-icon הרי זה יום חג. להפתעתנו החיילים אמרו שאין סגר. כנראה האוכלוסיה אינה יודעת מזה. החלטנו לבדוק את הנושא והמשכנו לשאול לגבי הסגר את החיילים במחסומי ג'וברה אראס וענבתא וכולם הצהירו שאין סגר.


ברק פתח לנו את השער לג'וברה ללא שהיות.

שער "הילדים" : אין ממתינים, אין שב"חיםinfo-icon.


אראס :

מפקד המחסום מברך אותנו ומייד מנסה לסלק אותנו.

6 מכוניות ממתינות מצפון לדרום. הבדיקות לא אחידות. חלקם נשאלים שאלה או שתיים ונשלחים הלאה. חלקם עוברים בדיקה מדוקדקת יותר.

מונית מעוכבת בצד לבדיקה יסודית יותר. לשאלתנו מדוע?- "סיבה ביטחונית" אחרי כ-10 דקות היא משוחררת.

3 אוטובוסים עם טיולי ב"יס לבנות מרמאלה עוברים. תאי המטען של האוטובוסים נבדקים.. חייל עולה לאוטובוס ולצעקות הבנות הוא יורד סמוק ומבויש. אח"כ ראינו שזה הפך למשחק, חייל אחר מבקש מהמפקד שיתן לו לעלות וגם אותו הבנות מקבלות בצעקות והוא יורד מבסוט.

יש לציין שנתנו לאוטובוסים לעקוף את התור.

14:20

8 כלי רכב ממתינים לבדיקה.

בצד הצפוני המחסום לא מאויש, אין בדיקות .

שולי הכביש התפוררו בעקבות החורף האחרון ובורות גדולים לשפתו. מאחר והמחסום הריק תופס את רובו של הכביש זה כמעט בלתי אפשרי לעבור מצידו הדרומי. המוניות עוברות אותו בצד הימני. שאר המכוניות מתמרנות באיטיות ובקושי רב. יש להתריע על כך לממונים בצבא.

עזבנו

14:30

ברק ראה את מכוניתנו מתקרבת לשער והגיע לפתוח לנו את השער.


14:40

ענבתא

אין מכוניות.

מפעם לפעם מתקבצות מספר מכוניות ומיד משוחררות.

בכניסה לטול כרם בודקים תעודות רק למוניות וטרנספורטרים.