בית איבא, יום ב' 21.4.08, בוקר

מקום: 
צופות: 
פרנסס ט', אסנת ר' (מדווחת)
21/04/2008
|
בוקר

07:35 שבי שומרון

שומם, חסום וסגור כרגיל


08:05 בית איבא

תור של שני רכבים בכניסה, כ-4 ביציאה.

מפקד המחסום מסמן בתנועות ידיים ובטונים לא נימוסיים במיוחד, להולכי הרגל בכניסה לשכם לזוז אחורה, לעמוד שני מטר מהעמדה ולגשת אחד אחד. היות ושכח שיש נשים ומבוגרים בתור, נוצר פקק.

להערותנו על כך, התרצה והחל לסמן לנשים ולמבוגרים לעקוף את התור. אחר כך נפתח תור בדיקה שני, אח"כ החליטו לבדוק כבודה בתחילת התור, בקיצור כל מספר דקות היה נסיון לשפר, ליעל.

אין כמעט הולכי רגל היוצאים משכם ורק קרוסלה אחת עובדת.

08:40 לא מצטבר תור בכניסה.

המ"צ מתחילים לנקות את עמדת הבדיקה ליוצאים ואז כולם עוברים בתור ההומניטרי והצעירים שביניהם זוכים לבדיקה גופנית, כולל הרמת חולה וקצות המכנסיים, במקום המגנומטר.

09:00 4 אוטובוסים עמוסי ילדים צועקים ושמחים, מגיעים לשכם ומועברים מהר.

מגיע האמר צבאי ומחליט שיש לרוקן את כביש הגישה למחסום מהמוניות ואלו ממש מתעצבנים על הפגיעה בפרנסתם