א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 10.4.08, בוקר

צופות: 
נורה ר', רחל ש'. חנה פ'(מדווחת)
10/04/2008
|
בוקר

אירתח

7:00 - אין כמעט מכוניות במקום, המכוניות מנתניה שלוקחות את הפועלים לא הגיעו, וקבוצות גדולות של פועלים,הולכות לחפש תחבורה.

איש אחד פנה אלינו, כי יש לו צורך להביא ילד לרופא בארץ.לו יש אישור כניסה באירתח , אך לילד לא נותנים להיכנס.


ג'בארה

7:15 - המפתח לשער "נמצא".


אראס

ריק אין כמעט תנועה. לא ברור למה מחזיקים את המחסום הזה.


ענבתא

8:00 - ריק,. זמן החלפת משמרות