בית עינון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית עינון

חסימה הנמצאת בכניסה לכפר וחוסמת את המעבר לשויוח'.