בית יתיר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית יתיר

מחסום קצה במכשול ההפרדה (המרוחק מהקו הירוק) בסמוך להתנחלות בית יתיר. מעבר פלסטינים אסור, למעט בני משפחת קביטה הגרים מצידה המערבי של גדר ההפרדהinfo-icon (שגם הם אינם מורשים לעבור לישראל).