מחסום בית יתיר/מצדות יהודה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום בית יתיר/מצדות יהודה

להצגת כל הדוחות ממקום זה

מחסום קצה במכשול ההפרדה (המרוחק מהקו הירוק) בסמוך להתנחלות בית יתיר. מיועד לבעלי תעודות כחולות והעברת סחורות. מעבר פלסטינים אסור, למעט בני שתי חמולות מבני משפחת קביטה הגרים מצידה המערבי של גדר ההפרדה (ואינם רשאים לנוע בשטח ישראל).