אמנייזל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אמנייזל

.

שוכן מתחת להתנחלות בית יתיר  ליד מחסום  מצודות יהודה – חלק מאדמותיו נמצא מהצד השני של המחסום.

יש בו בית ספר  של ילדי הסביבה והוא מהווה חלק מהישובים הפלסטיניים שבדרום הר חברון.