ירושלים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ירושלים

להצגת כל הדוחות ממקום זה

במזרח ירושלים צופות המשמרות בכמה אזורי מתיחות ובהם סילואן ושיח' ג'ראח ובמשך חודש הרמדאן גם בעיר העתיקה ובשעריה.