מעבר תאנים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעבר תאנים

מעבר מהגדה לישראל מדרום לטולכרם על כביש 557.