תיאסיר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תיאסיר

על כביש 5799, אחד ממחסומי הבקעה המונעים מעבר בין צפון הגדה לבקעת הירדן.