בית אומר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית אומר

המחסום נמצא בכניסה לכפר.