מחסום טייבה-רומנה (154) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום טייבה-רומנה (154)

מחסום חקלאי, היושב על גדר ההפרדה מול המורדות המזרחיים של העיר הישראלית אום אל פחם.
הכפרים הפלסטינים הסמוכים למחסום הם ח'ירבת טייבה ורומנֶה. עשרות דונמים של זיתים הורחקו מתושבי הכפרים האלה ונבלעו ברצועת מרחב תפר צרה, מעברה המערבי של גדר ההפרדה. 
המחסום מאפשר מעבר לבעלי המטעים שיש להם אישורים. נפתח פעמיים בשבוע למשך רבע שעה בבוקר ואחה''צ.
בעונת המסיק נפתח יום יום למשך רבע שעה בבוקר (סביב 0630) ורבע שעה אחה"צ סביב 1530).
(פברואר 2020)