סילואן | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סילואן

נמצאת דרומית מהעיר העתיקה ומתקיים בה עימות מתמיד בין מתנחלים שמנסים להשתלט על השכונה לבין תושביה הפלסטינים.