מחסום שבי שומרון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום שבי שומרון

להצגת כל הדוחות ממקום זה

נמצא על כביש 60 (הכביש הראשי לצפון הגדה) וממול להתנחלות. חסום למעבר פלסטינים מאז ההתנתקות מחבל עזה ומצפון השומרון.