סלפית | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סלפית

להצגת כל הדוחות ממקום זה

בכפר סלפית שבשטח A מתגוררים כ-15,000 תושבים. עם כפרי הפריפריה המשויכים לנפת סלפית (18 במספר)  ישנם 75,000 תושבים. סביבם מתגוררים 60,000 מתנחלים ב-24 התנחלויות (בעבר היו בכפר הפגנות אלימות נגד בניית מכשול ההפרדה). בין סלפית לאריאל שטח רחב אליו יכולים חקלאי סלפית להיכנס רק בתאום עם המת"ק הישראלי, פעמים בשנה למסיק ולחריש, דרך 3 מחסומים עונתיים ומספרם : 4008, 4012, 4017. שפכי אריאל זורמים לעבר המעיינות של סלפית, ומתעכבת הפעלת מתקן הטיהור שבנתה חברה גרמנית.