כפר ג'מאל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

כפר ג'מאל