מחסום זיתא דרום 564 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום זיתא דרום 564

מחסום חקלאי. מאפשר מעבר לחקלאים שאדמותיהם נכלאו מעבר למכשול ההפרדה. המעבר מותר לבעלי היתרים מיוחדים, במשך 3 ימים בשבוע: בוקר, צהרים וערב במשך כרבע שעה בכל פעם.

הפלסטינים שזקוקים למעבר מתלוננים על הזמנים הקצרים ומיעוט הימים שמתאפשר להם לעבוד באדמותיהם.