ג'מאעין | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ג'מאעין