בידו | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בידו

המחסום נמצא בדרך היורדת מהכביש המחבר בין מחסום רמות לגבעת זאב.