מחסום רמות | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום רמות

נמצא בקצה הצפוני של רמות על כביש 436 המחבר את ירושלים עם גבעת זאב.