נבי יונס | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

נבי יונס

מקום המפגש של הכניסה המזרחית לחברון וחלחול וכביש 60.