עטרות | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עטרות

מחסום בדרך מכביש 443 למחסום קלנדיה, ליד אזור התעשיה עטרות.