רמאדין | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

רמאדין

הכפר רמאדין נמצא מצדו המזרחי של מכשול ההפרדה. המחסום שהוקם כדי למנוע את המעבר ממנו לתחום ישראל הוסר באוקטובר 2007.