אל נשאש | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אל נשאש

זוהי חסימה של בטונדות, המונעת מעבר כלי רכב מדרום (מחברון) אל בית לחם ומשם לצפון הגדה. נמצאת מדרום לאל ח'דר, ששימש מעבר מבית לחם מערבה, לכביש 60.
במקום התפתח שוק קטן המחליף את השוק שהיה באל ח'דר. משני עברי החסימה יש תחנות מוניות. בדרך כלל אין כאן פיקוח צבאי או משטרתי. לאחרונה הוסרה החסימה והיציאה מאזור בית לחם לכיוון חברון חופשית.