א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, קלקיליה, יום ב' 7.4.08, בוקר

צופות: 
נינה ס. רוני ש. (מדווחת)
07/04/2008
|
בוקר

 6.45 מעבר אליהו

תור של כ 20 מכוניות בכניסה לישראל ,ערבים ישראלים ופלסטינים שעובדים בקו התפר,אלפי מנשה לדוגמא.

מכוניות של מתנחלים עוברות כמובן ביעף. תור ארוך פועלים הולכי רגל בעלי רשיונות עבודה בקו התפר.

פועלים בעלי רשיונות עבודה בתוך ישראל מאותו אזור  חיבים להכנס לקלקיליה ולעבור דרך מעבר אייל .


6.50 קלקיליה

כניסה ויציאה חופשית. ביציאה מקלקיליה עוצרים מפעם לפעם מכונית לשאלה קצרה אך לא מתאסף תור. בכניסה לעיר נבדקות מכוניות עם מספר ישראלי מפעם לפעםמול רשימה   אך גם זה מהיר מאד.

7.05 עוזבות


המעבר בעזבאת טאביב פתוח ועד כמה שיכולנו לראות גם בהמשך הדרך לאורך כביש 55 הישן.

7.05 הכניסה לעזון סגורה למכוניות אך ראינו הולכי רגל מטפסים על תלולית העפר, עוברים בין סלילי התיל ויוצאים לכביש.

7.20 בשבות עמי אי אפשר לראות תנועה אך כביש הכניסה למבנה כמובן אינו חסום כמו בעזון למשל.


9.25 ענאבתא

אין תור בכניסה וביציאה.מפעם לפעם נבדקת מכונית באופן יותר יסודי אך בזמן בדיקת התעודות מול המחשב ממשיכים להעביר מכוניות אחרות ולכן לא מצטבר תור ארוך.

מוכר הקפה מתלונן שאתמול כשהיה תור ארוך משני הכיוונים והוא נסה למכור קפה לממתינים בא האמר והחילים גרשו אותו, שפכו לו את הקפה והרביצו לו.  הוא נכה המפרנס 5 ילדים ממכירת קפה במחסום.

מפעם פעם מצטבר תור קצר ביציאה אך החילים ממשיכים בבדיקה והתור משתחרר.

9.40 יוצאות.


10.00 שער ג'אברה נפתח לבקשתנו. פרחי החוטמיות פורחים לאורך הדרך בורוד עז.


10.00 אראס

מעבר חופשי מכיוון קלקיליה . מכיוון טול כארם מכוניות נבדקות מפעם לפעם,תא מטען ופנים מכונית, לעיתים נשאלת שאלה מאין ולאן אך סך הכל המעבר מהיר .קשיש הרוצה לעבור לג'בארה מסורב .

בדרך חזרה בשער 753  נבדקות התעודות וחפציו של בחור כנראה ש'בח ,לא עצרנו.

10.30 יוצאות בדרך הביתה.