צפיה במחסומים | מחסוםווטש

צפיה במחסומים

מאז 2001 אנו משקיפות מדי יום בעשרות מחסומי צה"ל הנמצאים בתוך הגדה, בבקעת הירדן, על גדר ההפרדהinfo-icon, בכבישים ראשיים ובדרכי עפר צדדיות; במשרדי המינהל האזרחי (מת"קים) שם מונפקים לפלסטינים אישורים שונים; בבתי משפט צבאיים בדיונים של עצירים פלסטינים. הדוחות מהתצפיות מתפרסמים באתר זה בעברית ובאנגלית.

עשרות מחסומי קבע  ומחסומים זמניים מפוזרים ברחבי הגדה המערבית. רק כשליש מתוכם הם מחסומי כניסה לישראל.
במחסומים אלה עוברים מדי בוקר מאות אלפי עובדים שישראל זקוקה להם, אך המעבר במחסומים כרוך בהשפלה, בשעות ארוכות של המתנה החל מהזנחה וחוסר התחשבות בתנאים במחסום ועד להתעמרות לשמה. אלה הדברים הנחשפים לנגד עינינו במחסומים, בדרכים ובכפרים ועליהם אנו מדווחות כמיטב יכולותינו.
הצפייה ודיווח מהמחסומים הם עיקר פעילותו של מחסוםwatch. שתיים או שלוש נשים יוצאות כצוות למשמרות במחסומים השונים, על פי סוג המחסום, ועל פי שעות הפעילות במחסום.

·        מחסומי קצה - מחסומים המעבר לישראל בשעות הבוקר המוקדמות – עם צאת הפועלים מהשטחים לעבודתם בישראל, ובשעות אחר הצהריים עם שובם לבתיהם.

·        מחסומים סמויים - אנו מדווחות על "חסימות סמויות" שבהן נמנע מפלסטינים להגיע לעבד את אדמותיהם. אדמות בקרבת הבית. ללא הצבת מחסום פיזי – פשוט התנפלות מתנחלים על החקלאי ההולך לעבד את אדמתו בעוד הצבא נמנע מהתערבות. במהלך השנים יצרנו קשר עם המועצות והעיריות המקומיות ולמדנו להכיר את ההפרעה הקשה שמתרחשת בשטח C לחופש התנועה, ולזכויות אדם בסיסיות.

·        מחסומי פתע - מיקומם משתנה באופן שרירותי או בהתאם למצב הביטחוני, או כענישה קולקטיבית מסיבה לא מוגדרת: מידי פעם מוקמות סוללות עפר, מוצבות בטונדות, שערי ברזל ותעלות. על דרכים צדדיות בין כפרים, או בכניסה לכפר מסוים

·        מחסומים חקלאיים - מוצבים בתוך הגדר או בחומה המפרידים חקלאים מאדמותיהם. ההתנהלות לאחר הקמת החומה או הגדר, כוונה לאפשר לחקלאים לעבור לאדמתם דרך שער בקרבת אדמותיהם ואשר נשמר על ידי החיילים.
עם הזמן, חלק גדול מה"שעריםinfo-icon" נסגר. השערים שנותרו הפכו למחסומים חקלאיים.
שעות הפתיחה של מחסומים אלו מגחיכים עבודה חקלאית - פרימיטיבת או מודרנית: בין שלוש פעמים ביום - בחלק מהמחסומים החקלאיים ועד לפתיחה של פעם או פעמיים בשנה במחסומים חקלאיים בחלק אחר של המחסומים. תהליך הוצאת היתרים למעבר במחסום החקלאי מסובך, ודורש חידוש תקופתי. ראה: בירוקרטיה של הכיבוש.

מתוך למעלה ממאה מחסומים מסוגים שונים ברחבי הגדה המערבית, כ30 הם קבועים לצורך מעבר בין הגדה ומדינת ישראל (ראה מפת המחסומים). כל היתר הם מחסומים בין אזורים שונים בשטח C מונעים תנועת פלסטינים בכבישים מסוימים ומהווים הגבלת תנועה קשה על הפלסטינים. המתנחלים המתגוררים ברחבי הגדה המערבית עוברים באופן חפשי ממקום למקום. במקביל, על פי רצונם, ובתמיכת הצבא, הם חוסמים דרכי מעבר של הפלסטינים.