קישורים לארגוני זכויות אדם | מחסוםווטש

רשימת ארגוני זכויות אדם פעילים בישראל

  • בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
 
  • גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע
  • ימי ים - ימי ים וכיף לילדים פלסטינים בקיץ
  • יש דין- ארגון מתנדבים לזכויות אדם
  • עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל