יחידת המעברים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

יחידת המעברים

ההגדרה "מחסום" עברה כביסה ועתה היא "מעבר". החיילים המשרתים פה נקראים "יחידת המעברים". למה לא להיות חיוביים? ועוד שכך אפשר להכריז על סילוק כל המחסומים הפנימיים בגדה. עכשיו יש רק מעברים.