הדרה מרחבית | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הדרה מרחבית

כצפוי במכבסת מילים, המשמעות האמיתית של המונח "מרחב" היא דווקא צמצום, דחיקה, איסור וסגירה. הדרה מרחביתinfo-icon אינה נוגעת ליהודים, אלא רק לאיסור על הפלסטינים לשהות או להתגורר במקומות מסוימים. איזה מקומות? את זה קובע מי שהמרחב בידו... כמובן בניגוד לצו המימשל הצבאי.

המינהל האזרחי ינהל את העניינים האזרחיים באזור… לרווחתה ולטובתה של האוכלוסייה 

ולשם אספקת השירותים הציבוריים והפעלתם, בהתחשב בצורך לקיים מינהל תקין וסדר ציבורי

צו מספר 947 של הממשל הצבאי