הדרה מרחבית | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הדרה מרחבית

כצפוי במכבסת מילים, המשמעות האמיתית של המונח "מרחב" היא דווקא צמצום, דחיקה, איסור וסגירה. הדרה מרחביתinfo-icon אינה נוגעת ליהודים, אלא רק לאיסור על הפלסטינים לשהות או להתגורר במקומות מסוימים. איזה מקומות? את זה קובע מי שהמרחב בידו... כמובן בניגוד לצו המימשל הצבאי.

המינהל האזרחיinfo-icon ינהל את העניינים האזרחיים באזור… לרווחתה ולטובתה של האוכלוסייה 

ולשם אספקת השירותים הציבוריים והפעלתם, בהתחשב בצורך לקיים מינהל תקין וסדר ציבורי

צו מספר 947 של הממשל הצבאי